Regulamin

1. Rezerwacje dokonywane po raz pierwszy, wstępnie przyjmowane są tylko drogą elektroniczną przez formularz zamieszczony na stronie internetowej.

2. Opłatę za pierwszą lekcje próbną należy dokonać przelewem na konto.

3. Przed lekcją próbną należy potwierdzić swoje przybycie minimum 3 godziny przed planowanym spotkaniem.

4. Uczniowie którzy nie posiadają swojego stałego terminu,  zobowiązani są każdorazowo potwierdzać swoją rezerwację nie później niż trzy godziny przed planowanym spotkaniem.

 5. Rezerwacje uważa się za ważną tylko w przypadku otrzymania od Drumbum numeru rezerwacji.

Rezerwacja może zostać anulowana w przypadku:  

a) Braku potwierdzenia przybycia w dniu lekcji. 

b) Braku numeru rezerwacji.

c) W przypadku zdarzeń losowych lub technicznych. 

6. Karnety nauki gry na perkusji posiadają ograniczoną ważność.

a) Karnet 4h ważny jest przez 1 miesiąc od momentu wystawienia.

b) Pozostałe karnety, dwa miesiące od momentu wystawienia.

c) Prawo do stałego terminu mają tylko osoby z opłaconą rezerwacją lub ważnym karnetem.

 7. Opłatę za kolejny karnet należy wnieść przed zajęciami, osobiście lub przelewem.

8. O rezygnacji z rezerwacji prosimy zawiadamiać nie później niż 3 godziny przed zajęciami lub próbą.

a) W przypadku wiadomości elektronicznej lub sms, liczy się godzina wysłania. Prosimy zachować wiadomość e-mail lub sms.

b) W przypadku odwołania próby lub zajęć telefonicznie, odwołanie liczy się od momentu przyjęcia zgłoszenia.

c) W przypadku anulowania zajęć lub próby, w czasie krótszym niż trzy godziny,  opłata i rezerwacja przepada. 

d) W przypadku rezygnacji z zajęć – wszystkie wcześniejsze rezerwacje zostają anulowane. Kolejne zajęcia wymagają dokonania nowej rezerwacji i potwierdzenia nowego terminu.

e) Osoby które nie posiadają ważnego karnetu i nie pojawiły się na lekcji,  mogą dokonać kolejnej rezerwacji tylko po opłaceniu lekcji/karnetu przelewem.

f) Opłata za niewykorzystane lekcje nie podlega zwrotowi.

9. Prawo do bezpłatnych ćwiczeń mają uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach regularnie, odbyli minimum 5 lekcji,  posiadają ważny karnet oraz rezerwację na ćwiczenia.

a) W sali może ćwiczyć jedna osoba, większą ilość osób należy konsultować z obsługą.

b) Rezerwacje na ćwiczenia przyjmowane są każdorazowo  w piątki od godziny 7.00 do 20.00 decyduje kolejność zgłoszeń SMS

 c) Ćwiczenia w sali nie są gwarantowane i obowiązkowe

10. Bon prezentowy nie jest karnetem dla stałych uczniów i posiada swój indywidualny numer oraz kod.

11. Bon prezentowy jest aktywowany w momencie kupna. Jego  ważność wynosi jeden rok. Od momentu pierwszej lekcji ważność bonu wynosi 2 miesiące.

12. Przedłużenie ćwiczeń, prób lub zajęć należy konsultować z obsługą.

13. Drumbum nie zapewnia ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie.

14. Drumbum nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.

15. Na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu.

16. Pomieszczenie w sali jest monitorowane.

17. Próby zespołu, nagrania, zajęcia, kończymy o umówionej godzinie, tak by następny uczeń lub zespół mógł rozpocząć próbę o czasie.

18. W sali obowiązuje zakaz stawiania posiłków i napojów na sprzętach. W okresie zimowym dokładnie wycieramy lub zmieniamy buty.

19. O jakimkolwiek uszkodzeniu sprzętu informujemy od razu telefonicznie lub sms.

20. Zabrania się korzystać z dostępnego dodatkowego sprzętu w sali bez uzgodnienia.

21. Korzystanie ze swojego i podłączanie dodatkowego sprzętu należy zawsze konsultować z obsługą na miejscu lub telefonicznie.

22. Realizacja zdjęć na terenie budynku lub nagrań wideo wymaga konsultacji z obsługą.

23. Użytkownicy sali zobowiązani są do pokrycia wszelkich strat będących następstwem nieprawidłowego korzystania z sali oraz jej wyposażenia.

24. Obsługa ma prawo wykluczyć osoby z zajęć lub ćwiczeń na czas nieokreślony w razie łamania przez nie regulaminu.